Tradicija

Ornamenti

ORNAMENT Ornament (lat. ornamentum-ukras, šara) je osnovni element ukrašavanja u likovnim i primenjenim umetnostima. Ornament je najstariji dekorativni element na svetu. Ornament ima magično – simboličku i dekorativnu funkciju. On [...]